ස්පෑමි යන්න අද දින අප හැමටම කරදරයක්. වැදගත් ලියුම් ගොඩක් අස්සේ එක් නොවැදගත් ලිපියක් තිබීම වෙනුවට, නොවැදගත් ලිපි ගොඩක් අතරේ වැදගත් ලිපි කිහිපයක් හමු වන තරමට අද ස්පෑම් වසංගතයක් වෙලා. විදේශයන්හි මතු නොව අන්තර්ජාල ගුරාලාට පිං සිද්ධ වෙන්න, ලංකාවේත් දැං ස්පෑම් කරුවන් බෝවෙලා.

මේ ස්පෑම් කරුවන් අතට ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය පත් නොවන්නට ගත හැකි සරල, එහෙත් ප්‍රයෝජනවත් විසඳුමක් ගැනයි මේ කියන්නට යන්නේ.

එය නමින් “scrim” කියා හඳුන්වනවා.

මෙන්න මේකයි මේ සේවාවේදී සිදුවන්නේ.

  1. ඔබ ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය scrim වෙත ලබා දෙනවා.
  2. scrim ඔබට සරල වෙබ් ලිපිනයක් ලබා දෙනවා. (උදා : http://scr.im/my-text. මෙහි “my-text” යන්න සඳහා ඔබට කැමති ඕනෑම (නමුත් ලබාගත හැකිව පවතින (available).) අකුරුපෙළක් ලබා දිය හැකියි.).
  3. ස්පෑම්කරුන්ට ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය ලබාගත හැකිව පවතින සංවාද මණ්ඩප, සංවාද ආදී තැන් වලදී ඔබ ඔබේ නියම ඊමේල් ලිපිනය වෙනුවට scrim වෙතින් ලබා ගත් සරල වෙබ් ලිපිනය සටහන් කරනවා.
  4. ඇත්තෙන්ම ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය දැනගැනුම අවැසි මිනිසෙකු මේ වෙබ් ලිපිනය මත ක්ලික් කළ පසු ඔහුව රැගෙන යනවා human verification පිටුවකට.
  5. අදාළ verification process එක නිවැරදිව කෙරුනොත් පමණක් අදාළ පුද්ගලයාට ඔබේ ඊමේල් ලිපිනය බලා ගන්න පුළුවන්.

කොහොමද, වැඩේ සරලයි නේද ?

මෙන්න උදාහරණයක් : http://tr.im/qPQP (මේ මාගේ ඊමේල් ලිපිනයට වෙබ් යොමුවයි. මෙන්න ඍජු සබැඳිය : http://scr.im/budhajeewa)

ගිහින් බලන්න : http://tr.im/qPMC (tr.im ලිපිනයක් දුන්නේ මෙම ලිපිනයට අදාළ statistics බලා ගැනුමට පමණි. කිසිදු referral ක්‍රමයක් මෙහි නැත. අවැසි නම් මෙන්න ඍජු සබැඳිය : http://scr.im/)