අපිට යම් දෙයක් ගැන ගැටළුවක් මතු වුනාම, යමක් ගැන දැනගන්න ඕනෑ වුනාම අපි මොකද කරන්නේ ? අපි අපේ යාළුවොන්ගෙන් ඒ ගැන අහනව නේද ? එතකොට අපේ යාළුවො තම තමංගෙ අත්දැකීම් සහ ඇසූ-දුටු දේ ඇසුරින් අපට පිළිතුරු සහ උපදෙස් දෙනවා.

කැමතිද මිතුරන් කියන කුඩා කුලකයට සීමාවෙන්නෙ නැතිව මුළු ලෝකෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්න ? ඔවු කලිනුත් එහෙම පුළුවන් තමා. ඒ කියන්නේ ෆෝරම වැනි සේවා හරහා අපි ලෝකෙන්ම ප්‍රශ්න ඇහුවා.

නමුත් මම දැන් කියන Aardvark කියන සේවය හරහා අපිට පුළුවන් එම අඩවියට අදාළ ගිණුමක් අපේ ක්‍ෂණික පණිවුඩකරු වෙත ඇතුලත් කරගෙන අපේ ක්‍ෂණික පණිවිඩකරු හරහා අපි නිකං යාළුවෙක් එක්ක චැට් කරන විදියට Aardvark එක්ක චැට් කරල ප්‍රශ්නේ කියන්න. ඊට පස්සෙ Aardvark වෙත යන ඒ ප්‍රශ්නයට එහි අප වැනිම භාවිතාකරුවන් විසින් පිළීතුරු සපයනවා. එම පිළිතුරු නැවත අපේ ක්‍ෂණික පණිවුඩකරු හරහා අපට ලැබෙනවා.

Google Talk, AIM and AIM.com, iChat, MSN Mesenger, Windows Live, Hotmail කියන ක්‍ෂණික පණිවිඩ සේවා සමග Aardvark වැඩ.

මාර මාර අදහස් නේද මේ අළුත් වෙබ් අඩවි නිර්මාණකරුවන්ට එන්නේ, ආහ් ?

ගිහින් බලන්න : Aardvark