ඔබලා දැනුවත් ඇති Facebook සමාජජාල අඩවිය මගින් ළඟදී එහි කරන ලද ප්‍රධාන වෙනස් කමක් ගැන. මෙතෙක් කල් “Facebook Page” එකක් හෙවත් “Facebook Public Profile” එකක් වෙත සම්බන්ධ වීම ඔවුන් හඳුන්වනු ලැබුවේ එහි fan කෙනෙක් හෙවත් “රසිකයෙක්” වීම ලෙසයි, එය ඔවුන් මෙතැන්සිට “Like” කිරීමක් ලෙස හඳුන්වනු ඇති.

මේ වෙනස්කම පිළිබඳව වැඩිදුර කියවන්න ඔබට පුළුවන් Maduonline හි පළවූ “Facebook පිටු වල “Become a Fan” දැන් “Like” වෙයි” නම් ලිපියෙන්.

මම මතු කරන්න හදන්නේ මේ “Become a fan” යන්න “Like” ලෙස වෙනස්වීමෙන් මතුවන ගැටළුවක් පිළිබඳව. ඇත්තටම මේ ගැටවවට මට අද මුහුණ දෙන්න සිදු වුනා!

පහත පිංතූරය බලන්න:

ඉහත පිංතූරයේ “Like” යන්න ස්ථාන කිහිපයකම සඳහන් වන අතර, ඒ ඒ තැනකදී “Like” යන්නෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්දැයි පැහැදිළිව වටහා ගැනීම අපහසුය.

ඉහත 1 වන ස්ථානයේ දැක්වෙන්නේ මාගේ මිතුරෙකු “BREAKING NEWS” යන්න “Like” කළ බව දැක්වෙන news එකකි. එයට පසුව ඇති “Like” යන්න ක්ලික් කිරීමෙන් මා නම් බලාපොරොත්තු වූයේ මාගේ මිතුරා “BREAKING NEWS” “Like” කිරීම සම්බන්ධව මාගේ කැමැත්ත පළ කිරීම මිස, මාද “BREAKING NEWS” වෙත “Like” කිරීම නොවේ. නමුත් එය ක්ලික් කළ විට සිදු වුයේ මා අදහස් කළ කාරණය නොව මාද “BREAKING NEWS” වෙත “Like” කළ අයෙකු ලෙස සැලකීමයි!

ඉහත 2 වන ස්ථානයේද දැක්වෙන්නේ 1 ස්ථානයේ වැනිම news එකකක “Like” සබැඳිය ක්ලික් කළ විට සිදුවූ සිද්ධියයි. මා එය ක්ලික් කළ විට මාගේ මිතුරාගේ activity එක “Like” කිරීම වෙනුවට මාද එම Facebook Page එක “Like” කළා ලෙස සලකා ඇත!

ඉහත “Like” යන්නෙන් වෙනස්ව 3 වන news එකේ දැක්වෙන්නේ මාගේ මිතුරා ඔහුගේ වෙනත් මිතුරෙකු පළ කළ යම් දෙයකට කැමැත්ත පළ කිරීමයි.

4 වන ස්ථානයේ දැක්වෙන්නේ Facebook හි තිබූ පැරණි “Like” එකයි. එහිදී මා බලාපොරොත්තු වූ ලෙසම ඔහුගේ activity එක මාගේ කැමැත්ත ප්‍රකාශ කිරීමට මා හට හැකිවී ඇත. නමුත් මේ හා සමග 1 හා 2 යන අවස්ථාවන් සැසඳූවිට ඒවා අවුල් සහගතය!

5 වන ස්ථානයේ දැක්වෙන්නේද 4 වන ස්ථානයේ ආකාරයේම news එකක් “Like” නොකර ඇති අවස්ථාවකි.

Facebook විසින් “Become a Fan” සමග “Like” එකට ඇනීමෙන් සිදුවූ එක් අපහසුතාවයකට උදාහරණයකි මෙය.