අද උදේ සිට Facebook ගේ අළුත්ම නිෂ්පාදනයක් වන Facebook Lite තෝරාගත් පරිශීලකයන් පිරිසකට විවෘත කරලා තිබ්බා. මොකද මම දැක්කා කීපදෙනෙක්ම තමන්ට Facebook Lite වෙත http://lite.facebook.com ඔස්සේ යන්න බෑ කියනවා. ඒ අය ඒ ලිපිනයට යන්න උත්සාහ කළාම http://facebook.com/home.php වෙත යොමු වෙනවාලු. මගෙත් Facebook මිත්‍රයෝ සමහරෙකුට Lite වෙත යන්න ලැබිලා, සමහරෙකුට බෑ. Facebook කස්ටිය Lite වෙත යන්න හැකියාව ලබාදෙන්න ඕන අය තෝරගත්තේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ.

කොහොම වුනත් මුල් කාලේ කතාව ගියේ Facebook Lite පැමිණීමෙන් Twitter ට ගොඩක් ලොකු බලපෑමක් වෙයි කියල නේ? නමුත් Facebook Lite සතුව Twitter ට අභියෝග කිරීමේ හැකියාවක් තියනව කියල මට නම් පේන්නෙ නැහැ. මොකද, Facebook Lite කියන්නේ සාමාන්‍ය Facebook එකේ අනං මනං තොරං අයින් කරලා ඉක්මනට පූරණේ වෙන්න පුළුවන් විදියට හදපු අඩවියක් විතරයි. Dial-Up අන්‍තර්ජාල සබඳතා භාවිතා කරන අයට නම් Facebook Lite ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඉඩ තියනවා.

Twitter ට අභියෝග කරන්න ඕන නම් Facebook විසින් කරන්න ඕන Facebook Status Update එක වටා ප්‍රයෝජනවත් පහසුකම් ටිකක් එකතු කරලා සේවාවක් හදන එක status.facebook.com කියලා.

කස්ටිය කෑ ගහපු තරං පිපුරුමක් Facebook Lite නිසා සයිබර් ලෝකයේ සිදුවුනේ නැහැ.