ඕන්න Facebook – Twitter තරගයේ තවත් එක ඵලයක් භුක්‍ති විඳින්න Facebook පරිශීලකයන්ට දැන් පුළුවන්. ඒ තමයි අපේ Facebook Status Text එකේ අපේ මිතුරන්ව ටැග් කරන්න තියන හැකියාව.

කරන්න තියෙන්නේ Status Text එක ලියන්න පටන් අරගෙන “@” සලකුණ මුලට යොදා අපේ මිතුරාගේ නම ලියන්න පටන් ගන්න එකයි. එතකොට අපේ මිතුරන්ගේ නම් සහිත මෙනුවක් මතු වෙනවා. ආන්න එතනින් අපිට පුළුවන් අපේ මිතුරාගේ නම තෝරාගෙන අපේ Status Text එකේ එයාව ටැග් කරන්න.

මේ ටැග් කිරීම Status Text එකේ විතරක් නෙවෙයි, යාළුවෙක්ගේ Wall එකේ ලියන Wall Post එකක උනත් කරන්න පුළුවන්. ඒවගේම, මිතුරන් වගේම – ඒ කියන්නේ Personal Profiles වගේම – Public Profiles (පෙර “Facebook Pages”), Groups, Events වුනත් ටැග් කරන්න පුළුවන්.

හැබැයි පිංතූරයක ඉන්න අයව අන් අයට හඳුන්වා දීමට තියන පහසුකමක් වන Photo Tagging හැකියාව, තමන්ගේ විකාර – ළාමක ආතල් – ගොන් පාට් පිංතූර සඳහා අන් අයගේ අවධානය ලබා ගන්න, ඒ පිංතූරවල තමන්ගේ සියලු “මිතුරෝ” ටැග් කරන, අදාළ නැති Facebook Notes වල අනිත් අයගේ අවධානය ගන්න “මිතුරෝ” ටැග් කරන බූරු වහන්සේලා, තමන්ගේ Status Text එකට අවධානය ගන්න තමන්ට ඉන්න තරමක් “මිතුරෝ” ඒකේ ටැග් කරන්න පටං ගනීද කියන එකයි මට බය.