දිනය: 2009.12.14.
වේලාව: පස්වරු 2.35.
ස්ථානය: මාතර සිට වැලිගම කරා ධාවනය වන බස් රථයක්.
චරිත: මම, නම නොදන්නා A නම් පොරක්.

A: මල්ලි!
මම : ම්?
A: මේ, PC House එක තියෙන්නෙ කොයි හරියෙද?
මම : කාලිදාස පාරෙ. ගාලුපාරෙන් හැරුනු ගමන්ම තියෙන්නේ PC House එක.
A: දන්නෙ නෑ මල්ලි පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න පුළුවන්ද?
මම : ආ, හරි, අවුලක් නෑ.
A: මල්ලි!
මම : ම්?
A: මේ, Office CD එකක් ගන්න හොයන්නේ. PC House එකේ තියේද දන්නෙ නෑ නේ?
මම :  PC House එකේ Office CD? ම්… දන්නෙ නං නෑ. මේ, license එකක්ද නැත්තං pirate එකක්ද?
A: license නෙවෙයි.
Share

මම : ආහ්, එහෙනං OpenOffice කියල එකක් තියනවා. සල්ලි ඕන නෑ, free. සයිට් එකෙන් බාගන්න පුළුවන්. OpenOffice.org.
A: අර තර්ටි ඩේ ට්‍රයල් වගේ එකක්ද?
මම : නෑ නෑ… සම්පූර්ණෙම්ම නිකං දෙන්නේ.
A: අරකෙ වගේ වැඩ කරන්න?
මම : ඕන එකක් කරන්න පුළුවන්.
A: මොකද්ද මල්ලි සයිට් එක කීවෙ? හොඳයි වගේ. ට්‍රයි කරල බලන්න ඕන.
මම : OpenOffice.org.
A: එළ එළ මල්ලි.
මම : ඔන්න ඔතන ඉස්සරහිං බැස්සනං හරි.
A: තැංකූ මල්ලි!