මේ දවස්වල එක දිගටම සෙවුම් යන්‍ත්‍ර වල වෙනස් කම් කීපයක් සිදුවුනා. බිල් අයියා එයාගෙ දහ පහළොස් පාරක් නම වෙනස් කරපු කසිකබල් සර්ච් කරත්තේ (එන්ජිම නොවේ!) නම තව පාරක් වෙනස් කළා. Yahoo! ත් පෙනුම වෙනස් කළා. Facebook එකේ සෙවුමට දැන් මුළු වෙබයම හොයන්න පුළුවන් (හැබැයි අර බිල් අයියගෙ සර්ච් කරත්තේ පිහිටෙං!). ඔන්න ඔය වගේ එක එක වෙනස් කම්.

ඒ අතරින් අළුත්ම වෙනස් කම තමයි Google දැන් ලොකු වෙලා! බොරු නං ගිහින් බලන්න Google අඩවියට. ඒකෙ තියන සෙවුම් පෙළ කොටුව දිගින් වැඩි කරලා, අකුරු විශාලත්‍වය වැඩි කරලා.

Google ලොකු වෙලා!

Google මෙච්චර දවස් කීවේ ලෝකේ තියෙන්න පුළුවන් හොඳම සෙවුම් පෙළ කොටුව තමයි සෙවුම් බොත්තම් දෙකක් තියන පෙළ කොටුව කියලා. නමුත් දැන් ඒ අය කියන්නේ තියෙන්න පළුවන් හොඳම සෙවුම් පෙළ කොටුව තමයි, සෙවුම් බොත්තම් දෙකක් සමග වඩා විශාල පෙළ කොටුවක් තියන එක කියලා!

Google සෙවුම් යන්‍ත්‍රයේ මේ අළුත් වීමට හේතුව දැනගන්න මම ලියපු “Google Caffeine” කියන සටහන කියවන්න.