මම දැන් Facebook එකේ

මෙච්චර කාලයක් මගේ සමාජ ජාල වෙබ් අඩවිය ලෙසින් පාවිච්චි කරපු Hi5 එක අත්හරින්න මම තීරණය කළා. මේකට පළමුවෙනි කාරණය උනේ මගේ ඉස්කෝලෙ යාලුවොත් ගොඩක් දෙනෙක් එකපාරටම Hi5 අත්හැරල Facebook ගියපු එක. කොහොම උනත් Facebook එක්ක සංසංදනය කළාම Hi5 කියන්නේ “පොඩි සයිස්” වැඩක්.

IT Day of ST.Mary’s convent 2008.

There was a IT Day organized as a A/L project of a group of ST.Mary’s students. From Rahula College, I and the Team|RCM Web (2007-2008) with 3 student of grade 10 visited there to participate at the events. I faced to “Essay writing” and my topic was “How to use the Internet for the development… Continue reading IT Day of ST.Mary’s convent 2008.