ශ්‍රී ලංකාව තුළ දැනට පවතින සුචරිතවාදය තුල තහනමට ලක් කළ හැකි දේ පිළිබඳ මවිසින් ටිවටර්ගෝලයේදී පැනයක් විමසන අතර, වැදගත් සාකච්ඡාවට බඳුන් කළ යුතු අදහස් රැසක් එහිදී මතුවිය.
පහත දැක්වෙන්නේ ඒවායි.

 • budhajeewaවසර දෙදහස් පන්සියයක් ආපස්සට කාලය හැරවිය හැකි යන්ත්‍රයක් නිර්මාණය කිරීමට විද්වතුන්ට බල කළ යුතුය !
 • gayanthaFacebook, Twitter හා සියළුම සමාජ ජාල වල කොපි 2 බැගින් ඇතිකරයුතු අතර ඒවා ගැහැණු හා පිරිමි වශයෙන් බෝඩ් ගසා පවත්වාගෙන යා යුතුය..12 minutes ago from web

 • Gayantha || ගයන්ත..

  gayantha@budhajeewa ඈ…??? ජංගම වලට අමතරව ඉස්කෝල වල ලෑන්ඩ් පෝර්න් (@gayankalhara) ත් අයිං කරයිද දන්නෙ නෑ… 😀13 minutes ago from web in reply to budhajeewa

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa අසුවන තෙක් නොසිට, ෆෝන් ගෙනාවානම් ඒවා වේලපහින්ම ශිෂ්‍ය නායිකාවන් වෙත බාරදීමට තරම් දරුවන් අවංක විය යුතුය.14 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Gayantha || ගයන්ත..

  gayanthaවැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපට වැඩිහිටියන්ටත් තහනම් කිරීමට හේතුව @ssudaraka ගේ “සිතුවිල්ලක්” ද? :O @chathuraw16 minutes ago from API in reply to ssudaraka

 • Gayantha || ගයන්ත..

  gayantha@indranama තවද, බාලිකා පන්ති සඳහා ගුරුවරියන් පමණක් පත්කලයුතු අතර බාලක පන්ති සඳහා ගුරුවරුන් අනිවාර්ය වේ… @budhajeewa18 minutes ago from API in reply to indranama

 • astroanu

  astroanuIcon_lockLMAO – RT @indranama: @budhajeewa රූපවාහිනියේ සපුරා-ලමා චැනලයක් ඇති කල යුතු අතර ඉන් 24 පැය පුරා ඉස්මුරුතාවට එන තුරු ඔවදන් දිය යුතුය.19 minutes ago from TweetDeck

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa රූපවාහිනියේ සපුරා-ලමා චැනලයක් ඇති කල යුතු අතර ඉන් 24 පැය පුරා ඉස්මුරුතාවට එන තුරු ඔවදන් දිය යුතුය.20 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Gayantha || ගයන්ත..

  gayanthaRT: @chathuraw @ssudarka යා එකමත් එක රටක බැලීමට යෑම නිසා රජය වැඩිහිටියන්ට පමණයි චිත්‍රපට තහනම් කරයි 😀21 minutes ago from API

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa ජනප්‍රිය නවකතා (අර ගෑණු නම් වලින් තියෙන) තහනම් කල යුතු අතර ඒවා ලියන්නන් හට ප්‍රසිද්ධියේ කස පහර දිය යුතුය.22 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Gayan Kalhara

  gayankalharaපෝර්න් මිලදීගන්නා විට, දීර්ග කාලීන ඇන්ටි-සුවිසයිඩ් ගිවිසුමක් ඇති කරව්25 minutes ago from web

 • Yasith Vidanaarachch

  tuxv@budhajeewa teachers 😛 we should ban teachers in schools xD that’d be awesome xD27 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Gayan Kalhara

  gayankalhara@budhajeewa ටොයිලට්. හා නිල ඇදුම් තහනම් කල යුතුයි.. (හෙළුව, වඩා අගී) මානවිකාවන්ට පමණයි 😛 😀28 minutes ago from web in reply to budhajeewa

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa එකමත්එක රටක කුමාරයා හා කුමාරිය ගැන කියවෙන ලමා කතා පොත් ගිණිබත් කල යුතුය.30 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Deeps

  deepsishereIcon_lockඅද රූපවාහිනී ප්‍රවෘත්ති පසුබිම අහලා අපේ තාත්තා ෆෝම් වෙලා මළ කෙළියයි!!30 minutes ago from TwitterFox

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa ප්‍රේමය යන්තමින්හෝ ගෑවුනු කාටූන් තහනම් කල යුතුය.30 minutes ago from TwitterFox in reply to budhajeewa

 • Pravin Indranama

  indranamaIcon_lock@budhajeewa මිශ්‍ර tution පංති තහනම් කල යුතු අතර බාලක-බාලිකා වශයෙන් tution පංති වෙන් කල යුතුය.