අපේ සිතිජ සහන් මලයා (hug) එක එක වෙබ් අඩවිය සඳහා එක ගණනේ ඊමේල් එඩ්‍රසස් 8ක් පාවිච්චි කරනවැයි කියලා :O මට මෑන්ම කිවුවා. ඉතිං ඒක ඉවසං ඉන්න බැරි උනු මම ඌට හොඳවයිං හතක් කිවුවා 😉 . පස්සෙ මට හිතුනා ඒ හොඳවයිං හත බ්ලොගේ දැම්මනං නරකද කියලා 8-| . මේ තියෙන්නේ ඒ හොඳවයිං හත. 🙂
Share

  1. GMail account එක විතරක් පාවිච්චි කරන්න.
  2. ලියාපදිංචි වෙන හැම වෙබ් සයිට් එකක් සඳහාම ඒක පාවිච්චි කරන්න.
  3. ඕනම ඊමේල් එකක් කියවල ඉවර උනාම, ඉන් එහාට ඒකෙන් වැඩක් නැත්තං (උදා: Facebook Notifications, Newsletters etc.) ඒ ඊමේල් එක මකල දාන්න.
  4. යම් ඊමේල් එකක් ළඟදිම නැවත ඕනෑ වෙනවා නං, ඒක inbox එකේම තියෙන්න අරින්න.
  5. යම් ඊමේල් එකක් පසු කාලිනව නැවත ඕනෑ වෙනවා නං, ඒක archive කරන්න.
  6. Inbox එකට එන යම් ඊමේල් එකක් spam නම් වහාම spam එකක් බවට report කරන්න.
  7. Facebook, Google Groups වගේ එකම වෙබ් අඩවියකින් නිතර නිතර ඊමේල් එනවා නං, ෆිල්ටර් එකක් හදලා ඒවා වෙන් කරලා ලේබල් එකක් දෙන්න. අවශ්‍ය නං inbox එකෙන් skip වෙන්න හදන්න.

මෙය සියල්ලන් සඳහා ගැළපෙන්නක් නොව මම ඊමේල් පාවිච්චි කරන හැටිය 😎 . කැමැත්තෝ ගත හැක්කක් ගනිත්වා! Free and Open Ideas! 😀